Uitnodiging spierstimulatie cursus 19 april 2023

Cursus spierstimulatie

Hierbij de uitnodiging voor de cursus spierstimulatie op woensdag 19 april a.s. in het Mercure hotel in Amersfoort. Onder bezielende leiding van de 2 cursusleiders, die zich hieronder kort voorstellen, wordt de toepassing/inzetgebieden en achtergronden van spierstimulatie onder de loep genomen.

Barbara Tempert
Mw. Barbara Tempert- de Haan studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna deed ze diverse nascholingen en is in september 2021 gestart met de Masteropleiding Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg aan de Hogeschool Utrecht met als specialisatie cardiovasculaire- en respiratoire fysiotherapie. Sinds 2008 is ze werkzaam als fysiotherapeut in het Medisch Spectrum Twente te Enschede, voornamelijk op de Algemene- en Thorax Intensive Care, met specifiek aandachtsgebied innovatie en onderzoek, met focus op vroegmobilisatie van patiënten met ICU-Acquired Weakness. In 2019 won zij de aanmoedigingssubsidie van de NVZF voor haar onderzoek naar de toepassing van neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) bij patiënten met een Covid-19 op de IC. Daarnaast is ze betrokken geweest bij het ontwikkelen van het landelijke protocol “Fysiotherapie op de IC” en geeft zij regelmatig scholingen over de toepassing van NMES in de kliniek. Daarnaast is zij gastdocent van de opleiding voor IC-verpleegkundigen waar zij haar kennis deelt over vroegmobilisatie en fysiotherapie op de IC.

Han Franck
Ergotherapeut, gezondheidswetenschapper (PhD) werkzaam bij Adelante Zorggroep, tevens eigenaar van de praktijk Franck-Handskills. Han is gespecialiseerd in schouder, arm en hand problemen na centraal neurologische letsels als gevolg van een CVA of andere vormen van verworven hersenletsel en perifeer neurologische letsels zoals neuralgische amyotrofie.

Schrijf je op tijd in, er is plaats voor maximaal 20 personen!

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,- per deelnemer inclusief syllabus, certificaat van de deelname, uitgebreide lunch, koffie/thee en parkeerkosten.

Bekijk het programma of meld je hier aan.