Skip to content

Gezichtspijn

Algemene informatie over pijn

Wanneer acute pijn optreedt, wijst dat er meestal op dat het lichaam te maken heeft met ziekte of letsel. Pijn heeft een belangrijke waarschuwingsfunctie voor uw lichaam. Acute pijn verdwijnt vaak wanneer de oorzaak van de pijn, bijvoorbeeld letsel, is weggenomen.

Chronische pijn blijft veelal langer aan en treedt vaak opnieuw op. Langdurige pijn kan leiden tot een zelfstandige ziekte, de zogenaamde pijnziekte.

Oorzaken van gezichtspijn

Oorzaken van aangezichtspijn omvatten trigeminusneuralgie, zogenaamde atypische totale pijn en craniomandibulaire disfunctie (CMD).

Trigeminusneuralgie is een zenuwpijn die de trigeminus-zenuw (nervus trigeminus) betreft. De trigeminus-zenuw is een van de hersenzenuwen, de zorgt voor gevoeligheid in het gezicht en die verantwoordelijk is voor de motoriek van de kauwspieren. Pijn als gevolg van trigeminusneuralgie is een van de ernstigste pijnen.

Een trigeminusneuralgie kan verschillende oorzaken hebben, maar niet alle oorzaken zijn voldoende opgehelderd. Mogelijk is contact tussen een bloedvat en de trigeminus-zenuw de oorzaak van de geïrriteerde zenuw. Daarnaast kan een ontsteking zoals multiple sclerose of een tumor trigeminusneuralgie veroorzaken.

Atypische of idiopathische gezichtspijn wordt gekenmerkt door dagelijkse pijn in het gelaat. Deze ernstige gezichtspijn kan optreden na verwondingen, infecties en tandheelkundige ingrepen, zonder dat deze een aantoonbare oorzaak voor de pijn hebben.

Van craniomandibulaire dysfunctie is sprake indien de kaak of het bewegingsapparaat van het kauworgaan niet goed functioneert. De interactie van spieren, pezen en het temporomandibulair gewricht is verstoord. Craniomandibulaire dysfunctie kan variëren van lichte kaakklachten tot gezichtspijn.

Behandeling van gezichtspijn

In het geval van gezichtspijn moet altijd een arts of tandarts worden geraadpleegd, daar een zorgvuldig onderzoek nodig is om de juiste behandeling te vinden. Naast pijnmedicatie of andere behandelingen kunnen ook niet-medicamenteuze therapieën worden gebruikt om de pijn te behandelen.

Bij gezichtspijn kan naast acupunctuur bijvoorbeeld TENS worden ingezet. TENS-apparaten worden al decennialang tijdens pijntherapie gebruikt. Door middel van zachte elektrische impulsen kan de overdracht van pijnprikkels op het ruggenmerg worden geblokkeerd en de afgifte van lichaamseigen, pijnstillende stoffen worden gestimuleerd.

Biofeedback kan eveneens nuttig zijn, met name als de spieren zijn betrokken bij de pijn. In dit geval krijgt de gebruiker feedback van een biofeedback-apparaat over de lichaamsprocessen die niet direct waarneembaar zijn, bijvoorbeeld spierspanning of de hartslag. Aangezien veranderingen van de gemeten waarden direct zichtbaar zijn voor de gebruiker, kunnen spierontspanning en pijnbestrijding meestal goed worden geoefend.

Voor de behandeling van CMD zijn speciale TENS-apparaten beschikbaar. Ook kunnen speciale bitjes hierbij helpen.

Bereikbaarheid

Momenteel zijn we druk bezig met inventariseren en daarom telefonisch niet bereikbaar. Voor vragen of ondersteuning, stuur ons gerust een e-mail.