Skip to content

Pijn door een tumor

Kanker wordt meestal geassocieerd met pijn. Of en in welke mate een tumor pijn veroorzaakt, hangt vaak af van het type en de locatie van de tumor. Tumoren in de lymfeklier veroorzaken bijvoorbeeld slechts in 15-20% van de gevallen pijn, terwijl bottumoren in 85-100% van de gevallen pijnlijk zijn. Naast de tumoren zelf kan de behandeling (operatie, bestraling, etc.) ook pijn veroorzaken.

Algemene informatie over pijn

Wanneer acute pijn optreedt, wijst dat er meestal op dat het lichaam te maken heeft met ziekte of letsel. Pijn heeft een belangrijke waarschuwingsfunctie voor uw lichaam. Acute pijn verdwijnt vaak wanneer de oorzaak van de pijn, bijvoorbeeld letsel, is weggenomen.

Chronische pijn blijft veelal langer aan en treedt vaak opnieuw op. Langdurige pijn kan leiden tot een zelfstandige ziekte, de zogenaamde pijnziekte.

Oorzaken van pijn door een tumor

Tumoren kunnen bijvoorbeeld drukken op zenuwen of bloedvaten, leiden tot zwellingen in het bindweefsel of pijnlijke uitzaaiingen naar de botten veroorzaken.

Behandeling van pijn door een tumor

Bij pijn door een tumor is een medicamenteuze behandeling de gebruikelijkste keuze. Daarnaast zijn er ook niet-medicamenteuze methoden die de pijnverlichting kunnen ondersteunen. Naast fysiotherapie en strategieën om de pijn te kunnen beheersen, kunnen bijvoorbeeld TENS en biofeedback worden ingezet. Ook acupunctuur wordt door sommige artsen ingezet voor het verminderen van pijn door een tumor.

Bij TENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) worden zenuwen en spieren gestimuleerd met zachte elektrische impulsen. Dat werkt op twee manieren. Aan de ene kant kan de overdracht van de pijn naar het ruggenmerg worden geblokkeerd. Aan de andere kant kan met TENS de productie van lichaamseigen stoffen worden gestimuleerd die in het lichaam zelf voor de pijnverlichting verantwoordelijk zijn. Op die manier kan TENS worden ingezet voor pijnverlichting. Voor het gebruik van TENS in het geval van pijn door een tumor, moet de patiënt echter altijd met zijn arts overleggen.

Biofeedback geeft de gebruiker feedback over veelal onbewuste lichaamsprocessen. De gebruiker van biofeedback leert deze processen te beïnvloeden. Deze methode kan dus ook goed worden gebruikt bij pijnbestrijding. Naast een mogelijke pijnverlichting kunnen patiënten door biofeedback leren dat ze niet hulpeloos aan hun pijn hoeven te worden overgeleverd. Dit is belangrijk omdat kankerpatiënten veelal lijden aan een gevoel van hulpeloosheid. Biofeedback kan ze helpen bij het herstellen van het gevoel van zelfbeschikking.

Bereikbaarheid

Beste bezoeker,

Er worden steeds meer maatregelen getroffen ter bestrijding van het Coronavirus.

Tot op heden is er, met de nodige aanpassingen, een minimale uitval bij ons, onze toeleveranciers en vervoerders. Ook blijft de servicegraad van leveringen onveranderd hoog.

Helaas komt het wel voor dat briefpost langer onderweg is dan u gewend bent. Wij vragen u om uw begrip en doen onze uiterste best om nadelige effecten te beperken.

Onze waardering en dankbaarheid gaat uit naar iedereen die momenteel zijn/haar uiterste best doet om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden van de corona virus.

#trotsopjullie #blijfgezond #zorgvoorelkaar #wijdoenhetsamen #blijfthuis

Met vriendelijke groet,

Alle medewerkers van schwa-medico Nederland