Skip to content

Fibromyalgie

Het fibromyalgie syndroom (FMS), ook wel tendomyopathie genoemd, is een pijnsyndroom, dat voor de betrokkene al gauw een test wordt om te onderzoeken in hoeverre hij/zij belastbaar is. FMS wordt gekenmerkt door aanhoudende pijn in het hele lichaam en kent symptomen zoals vermoeidheid, slapeloosheid, gebrek aan concentratie, indigestie of overmatig zweten. Als deze symptomen langer dan drie maanden aanhouden, dan kan de betrokkene last hebben van fibromyalgie. Het komt bovendien meestal neer op de aanwezigheid van zogenaamde ‘tender points’, dat wil zeggen bepaalde punten in het lichaam die gevoeliger reageren wanneer erop wordt gedrukt.

Algemene informatie over pijn

Wanneer acute pijn optreedt, wijst dat er meestal op dat het lichaam te maken heeft met ziekte of letsel. Pijn heeft een belangrijke waarschuwingsfunctie voor uw lichaam. Acute pijn verdwijnt vaak wanneer de oorzaak van de pijn, bijvoorbeeld letsel, is weggenomen.

Chronische pijn blijft veelal langer aan en treedt vaak opnieuw op. Langdurige pijn kan leiden tot een zelfstandige ziekte, de zogenaamde pijnziekte.

Oorzaken van fibromyalgie

De oorzaken van fibromyalgie zijn nog niet duidelijk. Het is echter zeker dat het niet om een reumatische aandoening gaat. Er zijn geen tekenen van ontsteking en de laboratoriumwaarden zijn meestal onopvallend.

Het is mogelijk dat bij fibromyalgiepatiënten de pijnverwerking door de hersenen is verstoord. Het pijncentrum reageert bij hen sterker op pijnprikkels dan bij gezonde mensen. Daarom worden aanrakingen of bewegingen, die door gezonde mensen niet als pijn worden waargenomen, soms door de getroffenen als pijnlijk ervaren.

Behandeling van Fibromyalgie

Allereerst is het belangrijk om bij pijn een arts te raadplegen. Die kan dan bepalen van welke aandoening sprake is.

Voor FMS zijn er verschillende behandelingsmethoden. Naast een medicamenteuze behandeling, kan fysiotherapie, psychologische therapie, acupunctuur, TENS en biofeedback worden ingezet.

TENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) is een methode die al jarenlang wordt ingezet voor de behandeling van acute en chronische pijn. Door zachte, aangename elektrische impulsen kan de pijn wordt verlicht. Dat gebeurt op twee manieren. Ten eerste zorgen de impulsen ervoor dat de overdracht van pijnprikkels op het ruggenmerg wordt geblokkeerd. Ten tweede kunnen de impulsen de afgifte van lichaamseigen stoffen stimuleren, die een pijn-verlichtende werking hebben.

Biofeedback kan de betrokkene ondersteunen bij het beter omgaan met het fibromyalgie syndroom. Bij biofeedback worden lichaamsprocessen, zoals hartslag of spierspanning, die anders niet bewust worden waargenomen, zichtbaar gemaakt door een apparaat. Veranderingen in deze processen kunnen op deze manier direct worden ervaren. Aan de ene kant kan dit worden gebruikt om strategieën aan te leren om met pijn om te gaan en mogelijk om technieken aan te leren voor pijnverlichting. Aan de andere kant voelen veel patiënten zich goed als ze zich realiseren dat ze hun lichamelijke processen bewust kunnen beïnvloeden en dat zij niet hulpeloos zijn overgeleverd aan hun eigen lichaam.

Bereikbaarheid

Beste bezoeker,

Er worden steeds meer maatregelen getroffen ter bestrijding van het Coronavirus.

Tot op heden is er, met de nodige aanpassingen, een minimale uitval bij ons, onze toeleveranciers en vervoerders. Ook blijft de servicegraad van leveringen onveranderd hoog.

Helaas komt het wel voor dat briefpost langer onderweg is dan u gewend bent. Wij vragen u om uw begrip en doen onze uiterste best om nadelige effecten te beperken.

Onze waardering en dankbaarheid gaat uit naar iedereen die momenteel zijn/haar uiterste best doet om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden van de corona virus.

#trotsopjullie #blijfgezond #zorgvoorelkaar #wijdoenhetsamen #blijfthuis

Met vriendelijke groet,

Alle medewerkers van schwa-medico Nederland